Zverejňovanie zmlúv podľa novely občianského zákonníka 546/2010.

Číslo Druh zmluvy Partner Zverejnené
1/12/2014 Rámcová dohoda KRIDLA s.r.o. 18.12.2014
- Rámcová dohoda Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 21.11.2014
- Rámcová dohoda Slavomír Kovaľ 18.12.2014
- Rámcová dohoda ŠEVT a.s. 18.12.2014
- Rámcová dohoda MULTI šport 18.12.2014
- Rámcová dohoda Tripark s.r.o. 18.12.2014
- Rámcová dohoda Dušan Rusin - Avalon 18.12.2014
162/014/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží Min. vnútra SR, OÚ Košice, odbor školstva 21.11.2014
- o dielo CUBS plus s.r.o. 5.11.2014
144/014/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží Min. vnútra SR, OÚ Košice, odbor školstva 16.10.2014
2014/EKO/SJ o odbere a zneškodňovaní ekologicky rozložiteľného materiálu CONTAX EKO, s.r.o. 7.5.2014
103/014/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží OÚ Košice, odbor školstva 25.4.2014
2014/02 o činnosti bezpečnostnotechnickej služby Peter Vaľo 3.3.2014
- o dodávke potravín Prvá cateringová spol. s r.o. 12.2.2014
- o dodávke mäsa a mäsových výrobkov MASO J+L, s.r.o 12.2.2014
107/013/5028 Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží... OÚ Košice, odbor školstva 3.5.2013
byt 03 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu p. Babinec 3.5.2013
VVS 01 Zmluva č. 40-000064000PO2013 o dodávke vody... Východoslovenská vodárenská spol. a.s. 11.4.2013
VSE 01 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny-zaslanie Východoslovenská energetika a.s. 22.1.2013
byt 02 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu p. Babinec 29.6.2012
76 SJ o dodávke ovocia, zeleniny a zemiakov M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., 17.3.2011
77 SJ o dodávke ovocia a zeleniny - Školské ovocie M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 17.3.2011
78 SJ o dodávke mäsa a mäsových výrobkov MASO J+L, s.r.o 17.3.2011
79 SJ o dodávke mlieka a mliekarenských výrobkov Humenská mliekareň a.s. 17.3.2011
80 SJ o dodávke potravín Prvá cateringová spol. s r.o. 17.3.2011
81 SJ o dodávke pekárenských a cukrárenských výrobkov Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. 17.3.2011
82 SJ o dodávke triedených vajec TERRA a.s. 17.3.2011
83 SJ o dodávke a predaji mrazených, chladených a iných výrobkov SNIEŽIK s.r.o. 17.3.2011
84 SJ o dodávke a predaji konzumných zemiakov Marcel Baňas 17.3.2011
5100309312C o dodávke elektrickej energie VSE a.s. 6.3.2011
byt 01 o nájme bytu p. Babinec 6.3.2011
6560824603 o poistení malých a stredných podnikateľov Kooperativa 6.3.2011
MT GSM 911223938 o poskytovaní telekomunikačných služieb T - mobile 6.3.2011
TP5041100371996 o poskytovaní telekomunikačných služieb T - com 6.3.2011
o vývoze a zneškodňovaní obsahu TaZS Michalovce 3.2.2011
03/O/2002 o dodávke a odbere tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV Domspráv s.r.o, Mi 10.2.2011